Okouzlující Andreas v Záhřebu pochází z daleké Indonésie. On a jeho rodina jsou tady. Už nějakou dobu se těší na naše město - navštívili Horní město, potěšeni kostelem sv. Marka a byli v katedrále v Záhřebu. Jsou krásné v Záhřebu, veřejná doprava je vynikající a nemají námitky.