Plyn, čtení

Záhřebská čerpací stanice ve spolupráci s Chorvatskou poštou začne v pátek číst čítače plynu. Čtení bude trvat až 15. V červenci v pracovní dny a v sobotu od 8 do 20 hodin a čtenáři jsou povinni při vstupu do objektu, kde se nachází měřicí místo, musí prokázat své úřední identifikační číslo.

Jako provozovatel distribuční soustavy je Záhřebská plynárenská společnost povinna v souladu se zákonem o trhu s plynem provádět roční měření spotřeby plynu na všech měřicích místech ve své distribuční oblasti.

Podle stejného zákona jsou kupující povinni umožnit přístup k účetnímu měřicímu bodu oprávněným osobám. Ignorování čtení je trestným činem a podléhá peněžitým sankcím.

O přesném termínu čtení budou kupující včas informováni prostřednictvím letáků doručených do poštovních schránek a do vývěsních tabulek v bytě.

Městský plynovod Zagreb se modlí všem kupcům, aby umožnili nepřerušované čtení chorvatským poštovním zaměstnancům.