HSLS Záhřeb

Na 22. zasedání Městského shromáždění Záhřebu, které se konalo v 18. Duben 2019. Většina z nich vznesla návrh na prodej pozemků soukromé společnosti za účelem sjednocení více než jedné částice do jedné za účelem výstavby minerálních odpadů a recyklace stavebního odpadu.

Je možné použít stejnou částici k instalaci drtiče stavebního materiálu v městském sídle. Navzdory odporu občanů a místní samosprávy města Stenjevec, který byl opakovaně hlášen v terénu, rozhodovali poslanci většinové strany na základě doporučení starosty.

Tímto zákonem je vybudovaná železniční trať také legalizována na stejných pozemcích, které jsou předmětem prodeje. Potřeby zdravotního střediska, mateřské školy a školy jsou méně prioritou než skladiště nerostných surovin, které sníží kvalitu života občanů v západní části města a ovlivní jejich zdraví.