Vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o volbách do zastupitelstev a zástupců národnostních menšin v místních a regionálních samosprávných celcích a volby se konaly ve Záhřebu pro členy rad albánských, bosniackých, černohorských, českých, maďarských, makedonských, romských, slovinských. a zástupci rakouské, bulharské, německé, polské, ruské, rusínské, slovenské, italské, turecké, ukrajinské a židovské národnostní menšiny (celkem 9 Councils).

Volby se budou konat v 5. Květen 2019. Volební komise města Záhřeb vydala rozhodnutí o určení volebních místností v Záhřebu pro voliče národnostních menšin a zveřejnila je na internetových stránkách volební komise města Záhřeb na www.zgizbori.hr.

Volební komise města Záhřeb také prostřednictvím inzerátů Biračka mjesta oznámila v sídle městské správy města Záhřebu, náměstí S. Radića 1 a všechny regionální kanceláře městské správy a sídla městských částí a sídla místních výborů na nejnavštěvovanějších místech Záhřebu a na místech které byly zřízeny určité volební místnosti. Všichni voliči patřící k národnostním menšinám v oblasti Záhřebu ZDE mohou kontrolovat, ve které volební místnosti volí.