Ve čtvrtek 16. květen, od 16 do 18 hodin Nadace Ana Rukavina bude v prostorách Obchodní univerzity v Záhřebu (Ul. Grada Vukovara 68) Záhřeb zachovat postup zápisu dobrovolných dárců krve do chorvatského rejstříku.

Tato aktivita registrace v chorvatském rejstříku nadace Ana Rukavina je organizována ve spolupráci s Se studentským sborem Obchodní polytechniky v Záhřebu s cílem pomoci nemocným v Chorvatsku a ve světě při hledání vhodného dárce.

Všichni zdraví občané od 18 do 40 let lze zadat do chorvatského rejstříku. Proces zápisu zahrnuje vyplnění formuláře žádosti a zdravotního dotazníku a poskytnutí vzorku krve pro HLA typizaci, která určuje antigeny tkáňové citlivosti. Vstup do chorvatského rejstříku je prvním krokem k vyplnění pomoci lidem s těžkou akutní a chronickou leukémií a pacientům s těžkým poškozením kostní dřeně na celém světě.

Zpráva každého záznamu v chorvatském rejstříku je lék je v nás, Nadace chce připomenout občanům, které nosíme lékařství které můžeme zachránit životy. Aktivity Nadace Ana Rukaviny a chorvatského registru, který je součástí dárcovství kostní dřeně po celém světě. 61.708 potenciálních dárců abnormálních kmenových buněk a šance žít 103 osob v Chorvatsku iv zahraničí.