Z celkového počtu voličů 677 české národnosti zapsaných do seznamu voličů v Záhřebu hlasovali voliči 70, tj. 10,34%, hlasování voličů 70, tj. 10,34%, podle hlasovacích lístků.

Platné seznamy byly 70 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%. Kandidáti 25 byli nominováni ve volbách, protože mnozí byli zvoleni do Rady České národnostní menšiny v Záhřebu, takže pouze hlasování bylo formalitou, která tato jména potvrdila:

1. JURAJ BAHNIK
2. AGNEZA FOFONJKA
3. JARMILA HANUŠKA
4. MIROSLAV HORINA
5. MARINA KOLAČEK NOVOSEL

6. MAJA BURGEROVÁ
7. VICTOR HUSAK
8. OTO KOLAČEK
9. ALENKA ŠTOKIĆ

10. JARMILA KOZAK MARINKOVIĆ

11. ALEN NOVOSAD
12. TOMISLAV RORBACH
13. JARUŠKA BIČEK

14. IVAN DANJEK
15. JAN KOLAČEK
16. JAROMIL KUBIČEK
17. DRAŽEN MACHAČEK
18. LIDIJA PROHASKA
19. MIROSLAV GELER
20. VLASTA POŠTOLKA
21. ADOLF TOMEK
22. VJEKOSLAV BUKAČ
23. MARTINA MARINKOVIĆ PLEHATI

24. MARIJA BUKOVAC
25. ĐURĐICA RAJIĆ