Slovenska zastava

Z celkového počtu voličů 1887 zapsaných do seznamu voličů hlasovali voliči 111, tj. 5,88%, z nichž hlasovali 111 voliči, tj. 5,88% podle hlasovacích lístků.

Platné seznamy byly 110 nebo 99,10%. Neplatné hlasovací lístky 1 nebo 0,90%.

Ve volbách bylo nominováno tolik kandidátů, kolik jich bylo zvoleno do Slovinské rady národnostních menšin v Záhřebu. Zde jsou jejich jména:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJANOVÁ
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ