Z celkového počtu voličů 31 rakouské národnostní menšiny zapsaných do seznamu voličů v Záhřebu hlasovali voliči 3, tj. 9,68%, z nichž hlasovali 3, tj. 9,68%, podle hlasovacích lístků. Platné seznamy byly 3 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%.

BRUNO BELJAK a jeho zástupce, NIVES BELJAK, byli jedinými kandidáty, kteří vyhráli vítězství s lehkostí a získali všechny tři hlasy a budou reprezentovat rakouskou národnostní menšinu v Záhřebu.