Vlajka Polska

Z celkového počtu voličů 123 polské národnostní menšiny zapsaných do seznamu voličů v Záhřebu hlasovali voliči 48, tj. 39,02%, z nichž hlasovali 48, tj. 39,02%, podle hlasovacích lístků. Platné seznamy byly 48 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%.

Ze všech voleb v národnostních menšinách v Záhřebu se jednalo o dalekosáhlé volby a výstup byl velký, zejména ve srovnání s vypuknutím jiných národnostních menšin.

WALENTYNA LONČARIĆ a její zástupce EWA MAJSTOROVIĆ a JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA a její zástupce IZABELLA GLAVIĆ zřejmě měli velmi aktivní kampaň, když byli přitahováni dokonce i polským 40. Lončarić a Majstorović porazili 27 hlasy, zatímco jejich soupeři vzali hlas 21.