Ruská vlajka

Voliči 300 ruské národnostní menšiny zapsané do seznamu voličů v Záhřebu se k hlasu připojili voliči 107, tj. 35,67%, z nichž hlasovali 107 voliči, tj. 35,67% podle hlasovacích lístků.

Platné seznamy byly 107 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%.

Rusové, stejně jako Poláci, si vybrali mezi ženami, ale bitva nebyla tak nejistá. Galina Kovačević a její zástupce Anna Mišarová vyhrála dvakrát více hlasů než jejich konkurenti: Svetlane Marinov a její zástupci Irine Miron Blažine. Kovačević a Mišar dostali hlas 72 a hlasovali Marinov a Blažina 35.