Slovenská vlajka

Z celkového počtu voličů 172 slovenské národnostní menšiny zapsaných do seznamu voličů v Záhřebu hlasovali voliči 14, tj. 8,14%, hlasování voličů 14, tj. 8,14%, podle hlasovacích lístků.

Platné seznamy byly 14 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%.

Pouze zástupci slovenské národnostní menšiny ve Záhřebu byli nominováni pouze Zlatko Jevak a jeho zástupce Đurđica Suša, aby získali všechny hlasy 14.