Italská vlajka

Voliči 301 italské národnostní menšiny zapsané do seznamu voličů v Záhřebu, voliči 33, tj. 10,96%, hlasovali s voliči 33, tj. 10,96%, kteří hlasovali o hlasování.

Platné seznamy byly 33 nebo 100,00%. Neplatné hlasovací lístky 0 nebo 0,00%.

Pro italského zástupce byl jmenován pouze Oscar Arlant a jeho zástupce Ezio Kozlović. Nejistota v těchto volbách nebyla taková, jaká byla v Itálii, takže dva z nich snadno zvedli 100 procenta hlasů.