Ukrajinská vlajka

Z celkového počtu voličů 308 ukrajinské národnosti zapsaných do seznamu voličů v Záhřebu hlasovali voliči 58, tj. 18,83%, s hlasováním voličů 58, tj. 18,83%, podle hlasovacích lístků.

Platné seznamy byly 57 nebo 98,28%. Neplatné hlasovací lístky 1 nebo 1,72%.
VIKTOR FILIMA a jeho zástupce MARIJA MELEŠKO získali 41 hlas, Slavko Burda a jeho zástupce Natalija Pavičić 16, takže Ukrajinci budou reprezentovat Filima a Meleško.